جولای 162015
 

علاوه بر حل مشکلات و جواب استفتائات مردم، در مسجد جامع شهر – مسجد جمعه – نماز جمعه و جماعت اقامه می‏کرد و در هر جمعه در حالی که پاکیزه‏ترین لباسهایش را می‏پوشید، و خود را خوشبو و معطر می‏ساخت، با آرامش و وقار به سوی مسجد کام بر می‏داشت و در نماز جمعه که بزرگترین اجتماع عبادی، سیاسی هفته است، با صدای بلند برای مردم خطبه می‏خواند، و با سخنان فصیح و بلیغ و بسیار شیوای خودش آنان را ارشاد و موعظه می‏کرد، آگاهانه مسایل مهمی را که با دین و دنیای مردم مسلمان در ارتباط بود مطرح می‏فرمود.

خطیب جمعه قم در خطبه اول پس از حمد و ثنای الهی، و درود بر پیامبر (ص) و آلش، نمازگزاران را به تقوای الهی، اطاعت از خدا توصیه می‏فرمود، و از معصیت و نافرمانی خداوند برحذر می‏داشت.و در خطبه دوم، اخبار و حوادث مهمی را که از نقاط مختلف به او می‏رسید و در سود و زیان و سر نوشت امت اسلامی موثر بود، به اطلاعشان می‏رساند، و آنها را در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی آگاهی می‏بخشید و همبستگی و انسجام هر چه بیشتر را به یادآوری می‏کرد و برای حل مشکلات عمومی آنها را دعوت به همکاری می‏نمود و بدین ترتیب روح دینی و نشاط معنوی را در آنان تجدید می‏فرمود.(۲۳)