اکتبر 242014
 

موافق كتیبه‏ ای كه در درب شرقی این مسجد دیده می ‏شود از بناهای محمد بن مظفر المنصور است كه در سنه هفتصد و پنجاه هجری بنا نموده و مضمون كتیبه مزبوره تقریبا این است امر ببناء ذلك المسجد تقربا الی الله تعالی العبد الضعیف المحتاج الی رحمة ربه الغفور محمد بن المظفر المنصور علی ید الحاج الخراسان فی العشر- الاول من شوال سنة خمسین و سبعمائه.download

به موجب خطوطی كه در بالای مناره و گلدسته منقوش است در سنه هزار و صد و هفتاد و شش محمد تقی- خان نامی در زمان كریم خان زند مسجد مزبور را تعمیر كرده است. قبل از این تاریخ هم، در عهد شاه عباس ثانی، شاهرخ نامی به مرمت این مسجد پرداخته. در ایوان بزرگ محراب بسیار خوبی دارد كه در سنگهای مرمر آیات قرآنی را در نهایت خوش‏خطی كتیبه نموده‏اند و حجاری كرده كاشیهای معرق چینی مانند بسیار ممتاز به كار برده و چنین رقم كرده‏اند:عمل خواجه نمتكین (؟) عنایت الله بن نظام الدین معمار اصفهانی.
شبستان بسیار خوبی در كمال امتیاز و وسعت مرحوم حاجی سید جواد مجتهد كرمانی برای این مسجد ساخته كه الآن آباد است. بنابر تاریخی كه به روی سنگی شكسته مرتسم است و قدری از آن سنگ مفقود است مسجد مزبور سابق بیرون شهر كرمان بوده و چون تغییر و افزونی در آبادی به هم رسیده حالا وسط معموره شهر واقع است. طول صحن مسجد شصت و چهار ذرع و عرض آن چهل و شش ذرع است.
یكی دیگر از مساجد معتبره این شهر كه فی الحقیقه جزء جوامع‏ است مسجدی است كه آن را مسجد ملك می‏گویند. این مسجد بسیار قدیمی است. طولش یك صد و ده ذرع و عرض هفتاد و چهار ذرع.
بزرگترین مسجد كرمان است و چون مكرر مرمت شده و تغییرات در مبانی اصلیه اولیه آن داده شده تاریخ بنای آن معلوم نمی‏شود. یك محراب خرابه از ابنیه قدیمه در این مسجد هست كه گچ‏بری آن بسیار غریب و دیدنی است. جناب امام جمعه كرمان نقلا عن والده المرحوم اعلی الله- مقامه گویند ملك قاورد بن جبرئیل بن میكائیل‏ بانی این مسجد بوده و گویا در هشتصد و بیست و هشت سال قبل بنا نموده. خلاصه این مسجد به واسطه مرمتهای متوالیه آباد و چند نفر امام در آن نماز جماعت می‏نمایند.