آگوست 082015
 

كتاب حاضر، رساله مختصر و جامعي درباره اثبات و دلايل وجوب عيني نماز جمعه و همچنين در بيان فضيلت و كيفيت آن و نيز در شرح برخي از مسائل نماز جمعه به انضمام دو خطبه نماز روز جمعه و ترجمه و شرح و تفسير آن به نقل از حضرت علي(ع) است كه «شيخ صدوق» آنها را در كتاب «من لايحضره الفقيه» بيان نموده و مرحوم علامه حاج «سيد علي نقي فيض الاسلام» بيش از هفتاد سال پيش آن را به رشته تحرير در آورده و با استنباط از كلام خداوند و بيان اخبار و احاديث معصومين(ع) و دلايل و برهان هاي قاطع از علماي اماميه، وجوب آن را به اثبات رسانده است. لازم به ذكر است در پايان كتاب، نسخه خطي اين كتاب به قلم نگارنده ضميمه شده است.