آگوست 082015
 

کتاب حاضر، رساله مختصر و جامعی درباره اثبات و دلایل وجوب عینی نماز جمعه و همچنین در بیان فضیلت و کیفیت آن و نیز در شرح برخی از مسائل نماز جمعه به انضمام دو خطبه نماز روز جمعه و ترجمه و شرح و تفسیر آن به نقل از حضرت علی(ع) است که «شیخ صدوق» آنها را در کتاب «من لایحضره الفقیه» بیان نموده و مرحوم علامه حاج «سید علی نقی فیض الاسلام» بیش از هفتاد سال پیش آن را به رشته تحریر در آورده و با استنباط از کلام خداوند و بیان اخبار و احادیث معصومین(ع) و دلایل و برهان های قاطع از علمای امامیه، وجوب آن را به اثبات رسانده است. لازم به ذکر است در پایان کتاب، نسخه خطی این کتاب به قلم نگارنده ضمیمه شده است.