شهریور ۲۴۱۳۹۳
 

از احادیث فهمیده می‏شود که حضرت قائم عجّل اللّه فرجه از مکّه حرکت کند تا به کوفه آمده و در نجف اشرف فرود آید، آنگاه لشکرهاى خود را از آنجا به شهرها و ممالک پراکنده سازد، به عنوان نمونه:
۱- شیخ مفید (ره) به اسناد خود، از أبو بکر حضرمی روایت می‏کند که امام باقر علیه السّلام فرمود: «گویا حضرت قائم عجّل اللّه فرجه را می‏نگرم که از مکّه به همراهی پنج هزار فرشته، در حالی که جبرئیل در سمت راست، و میکائیل در سمت چپ، و مؤمنان پیش رویش هستند، به نجف و کوفه آمده و لشکر به شهرها می‏فرستد».
۲- و در روایت عمرو بن شمر است که گوید: امام باقر علیه السّلام نام مهدى علیه السّلام را به زبان آورد، و آنگاه فرمود: «وارد کوفه گردد، و در آنجا سه پرچم در اهتزاز است، و (با آمدن آن حضرت) پرچمها نابود شوند، و حضرت در کوفه عبور کند، تا بالاى منبر رود، و خطبه بخواند که مردم از شدّت گریه، نفهمند که آن بزرگوار چه می فرماید، وقتی جمعه دوّم شود، مردم از او درخواست کنند تا براى ایشان نماز جمعه بخواند. حضرت دستور دهد در قسمتی از نجف به نام مسجد، خط بکشند و در آنجا با ایشان، نماز جمعه بخواند، سپس دستور دهد از پشت کربلا تا نجف، نهری حفر کنند، به طوری که آب در سرزمین نجف بنشیند، و روى دهنه آن نهر را پلها و آسیابها کنند، و گویا هم اکنون پیرزنی را می‏نگرم که زنبیلی آرد یا گندم بر سر دارد و براى آرد کردن، به آن آسیابها رود، و بدون مزد، آن را آرد کند».
۳- هم او به سند خود از صالح بن ابی الأسود نقل کند که امام صادق علیه السّلام نام مسجد سهله (واقع در نزدیک کوفه) را به زبان آورد و فرمود:اما انّه منزل صاحبنا اذا قدم باهله‏: «آگاه باش که آن مسجد، منزل صاحب ما (حضرت مهدى علیه السّلام) است، آنگاه که با خاندانش بیاید».
۴- هم او به اسناد خود، از مفضّل بن عمر نقل کند که گفت: از امام صادق علیه السّلام شنیدم، فرمود: «هنگامی که قائم ما قیام کرد، در پشت کوفه، مسجدى بنا کند که داراى هزار در است، و خانه‏ هاى اهل کوفه، به نهرهاى کربلا متّصل مىیگردد»

برگرفته از کتاب الانوار البهیه ص ۵۹۲