ژانویه 112015
 

از مشاهير متوفيات اين سال (1270ش) ميرزا ابو القاسم، امام جمعه‏ دار الخلافه تهران كه سيّدى سند و به محامد سير و حسن شيم موصوف، بوفور جلالت و قدم دودمان معروف بود، به رياض روضه جنان روى نمود. ديگر حاجى ملا اسد اللّه بروجردى كه به دقت طبع و حدّت فهم‏گوى مسابقت از همگنان ربودى، از اين دار پرملال ارتحال فرمود.