جولای 162015
 

علاوه بر حل مشكلات و جواب استفتائات مردم، در مسجد جامع شهر – مسجد جمعه – نماز جمعه و جماعت اقامه مي‏كرد و در هر جمعه در حالي كه پاكيزه‏ترين لباسهايش را مي‏پوشيد، و خود را خوشبو و معطر مي‏ساخت، با آرامش و وقار به سوي مسجد كام بر مي‏داشت و در نماز جمعه كه بزرگترين اجتماع عبادي، سياسي هفته است، با صداي بلند براي مردم خطبه مي‏خواند، و با سخنان فصيح و بليغ و بسيار شيواي خودش آنان را ارشاد و موعظه مي‏كرد، آگاهانه مسايل مهمي را كه با دين و دنياي مردم مسلمان در ارتباط بود مطرح مي‏فرمود.

خطيب جمعه قم در خطبه اول پس از حمد و ثناي الهي، و درود بر پيامبر (ص) و آلش، نمازگزاران را به تقواي الهي، اطاعت از خدا توصيه مي‏فرمود، و از معصيت و نافرماني خداوند برحذر مي‏داشت.و در خطبه دوم، اخبار و حوادث مهمي را كه از نقاط مختلف به او مي‏رسيد و در سود و زيان و سر نوشت امت اسلامي موثر بود، به اطلاعشان مي‏رساند، و آنها را در زمينه معارف اسلامي و رويدادهاي مهم اجتماعي و سياسي آگاهي مي‏بخشيد و همبستگي و انسجام هر چه بيشتر را به يادآوري مي‏كرد و براي حل مشكلات عمومي آنها را دعوت به همكاري مي‏نمود و بدين ترتيب روح ديني و نشاط معنوي را در آنان تجديد مي‏فرمود.(23)