سپتامبر 042015
 

مسجد جامع (Jamae Chulia Mosque) يكي از قديميترين مساجد در سنگاپور است و در منطقه “شهر چيني” ، در منطقه مركزي قرار گرفته است . مسجد در سال 1826 تاسيس شده و نيز به نام هاي ديگر مانند مسجد چيلا و يا مسجد مداين مشهور است و در ميان تاميلان جامعه مسلمانان در سنگاپور به مسجد بزرگ شهرت دارد . مسجد Jamae توسط مسلمانان تاميل هندي كه براي تجارت و معاوضه به كشور سنگاپور مي آمدند ساخته شد.
با وجود دوبار تلاش براي بازسازي آن ، ساختار كنوني اين مسجد كم و بيش همانند طرح اوليه خود در سال 1830 باقي مانده . سر درب مسجد متشكل شده است از دو مناره هشت ضلعي با گنبد پيازي شكل بر روي هر كدام. سبك معماري اين مسجد برگرفته از سبك هاي مختلف اسلامي است ، حرم و دو سالن نماز آن سبك نئو كلاسيك مي باشد و رنگ بكار رفته در آن نشان از مذهبي و مقدس بودن بنا دارد. در 29 نوامبر سال 1974 مسجد به عنوان يك مكان تاريخي و فرهنگي به بناي ملي شناخته شد.